Wywóz odpadów we Wrocławiu

ŚmieciarkaOdpady powstają na wszystkich etapach działalności człowieka: nie tylko podczas wydobycia surowców i ich przetwarzania na produkty pośrednie i końcowe, ale również w wyniku zużycia tych gotowych produktów w naszych domach. Odpady komunalne to tylko około 10% wszystkich śmieci produkowanych przez człowieka, ale ich zagospodarowanie i przetwarzanie często stanowi ponad jedną trzecią nakładów finansowych sektora publicznego.

Jako właściciel nieruchomości z pewnością doskonale znasz wagę problemu pozbywania się odpadów komunalnych. Jeśli więc chcesz swoją posesję utrzymać w czystości, wiedz, że nasza firma zajmuje się wywozem odpadów wszelkiego rodzaju we Wrocławiu, dbając przy tym o Twój komfort i środowisko naturalne.

 

Pomożemy Ci w utrzymaniu czystości i porządku

Utylizacja odpadów jest istotnym elementem zarówno w przypadku budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem domu, czy budynku firmy we Wrocławiu, potrzebujesz niezawodnej usługi usuwania odpadów. W Koronie zrealizujemy Twoje potrzeby w tym zakresie. Od sprawnego usuwania odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego, przez wywóz odpadów po remoncie, po usługi recyklingu — nasza firma zorganizuje dla Ciebie wywóz odpadów na terenie Wrocławia.

 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy jako właściciela posesji obowiązują Cię zasady regulujące gospodarowanie odpadami komunalnymi? Nie bezpośrednio, ponieważ te działania powinieneś zlecić specjalistom, na przykład nam. Na gospodarowanie odpadami składa się ich zbieranie, transport i przetwarzanie, a także wiele działań związanych z utrzymaniem miejsc unieszkodliwiania odpadów oraz działania dotyczące obrotu zebranymi odpadami. Wszystko po to, by zapewnić ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Główne zadania i procesy gospodarki odpadami są z góry regulowane przez ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i to w tym dokumencie należy szukać przepisów regulujących te działania. Na mocy tej ustawy, będąc właścicielem nieruchomości, zobowiązujesz się do:

  1. zapobiegania powstawania odpadów na swoim terenie,
  2. minimalizowania ich ilości,
  3. ograniczania ich szkodliwego wpływu na mieszkańców i środowisko.

Usługi gromadzenia odpadów są więc organizowane tak, aby podlegały pełnej personalizacji. Usługi firmy Korona na terenie miasta Wrocław obejmują wszystkie czynności związane z odbiorem, gromadzeniem i utylizacją odpadów różnego pochodzenia, w tym komunalnych.

 

Harmonogram wywozu odpadów we Wrocławiu

Zbiórka odpadów komunalnych jest obowiązkiem gminy, jednak warto pamiętać, że nie każdy rodzaj śmieci generowanych w gospodarstwach mieszkalnych czy firmach to odpady komunalne.

Według prawa odpadami komunalnymi są odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, ale nie zawierają odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów. W praktyce oznacza to tyle, że wywóz śmieci takich jak odpady zmieszane, bioodpady czy tworzywa sztuczne i inne odpady przetwarzane, jest organizowany cyklicznie z inicjatywy gminy. Harmonogram wywozu odpadów nie dotyczy jednak odpadów budowlanych, śmieci wielkogabarytowych, gruzu czy odpadów przemysłowych.

Dlatego, jeśli robisz remont domu lub firmy, dokonujesz wymiany sprzętu lub mebli, Twoim obowiązkiem jest samodzielne zorganizowanie bezpiecznej utylizacji tego typu śmieci. Jeśli planujesz jakiekolwiek działania generujące odpady, które nie są odpadami komunalnymi i nie podlegają harmonogramowi wywozu, możesz wynająć nas do zbiórki odpadów niestandardowych.

Chętnie zorganizujemy dla Ciebie wywóz odpadów (Wrocław i okolice), które z racji ilości, wielkości lub stwarzania potencjalnego zagrożenia wymagają szczególnego nadzoru, lub uprzedniego podstawienia kontenera.

Do Twojej dyspozycji mamy specjalistyczne samochody, a także kontenery o pojemności od 7 m³. Sprawnie zrealizujemy odbiór odpadów i ich wywóz, wystarczy, że powiadomisz o swoich planach nasze Biuro Obsługi Klienta.

 

Wywóz odpadów Wrocław — jakie będziesz mieć korzyści?

Zatrudniając naszą firmę do wywozu odpadów z Wrocławia, oszczędzasz czas. Bez względu na to, czy działasz jako firma, czy jesteś osobą prywatną, samodzielne zarządzanie odpadami jest procesem zbyt czasochłonnym i kosztownym.

Jeśli sam pozbywasz się odpadów, musisz liczyć się z tym, że pozorna oszczędność przy samodzielnym ich wywożeniu będzie kosztować Cię pieniądze i czas. Dlatego zwróć się do nas, a my zajmiemy się wywozem śmieci i odpadów różnego pochodzenia na terenie Wrocławia. Jeśli chcesz, możemy odbierać odpady w regularnych odstępach czasu i bezpiecznie je utylizować.

Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo swoje, swojej rodziny i pracowników. Zamiast podejmować próby samodzielnego usuwania gruzu, mebli, pozostałości po remoncie, skorzystaj z naszych usług — pozwól nam sprawnie pozbyć się zalegających śmieci.

Masz na swojej posesji substancje będące potencjalnymi alergenami, gruz lub chemikalia? — zostaw je nam, a sam zajmij się swoimi obowiązkami lub przyjemnościami.

 

Wygodny odbiór odpadów Wrocław — odpady to już nie Twoje zmartwienie

Pamiętaj, że utrzymując swoje otoczenie wolne od odpadów, dbasz o środowisko. Śmieci nagromadzone przez długi czas w Twoim domu lub biurze to utrapienie i potencjalne źródło problemów zdrowotnych. Pozwól nam zająć się ich wywozem, zrobimy to szybko i sprawnie.