Odbiór odpadów

TerenW Koronie specjalizujemy się również w usługach związanych z profesjonalną gospodarką odpadami. Zajmujemy się odbiorem odpadów, a także ich transportem, wywozem i utylizacją. Świadczone przez nas usługi obejmują m.in. zagospodarowanie surowców wtórnych, w tym makulatury, folii, drewna oraz metali. Mamy odpowiednie kompetencje i sprzęt do odbioru oraz wywozu gruzu, ziemi i śmieci komunalnych, a także odpadów wielkogabarytowych. Dysponujemy kontenerami od 7 m3 pojemności.

 

Odbiór odpadów komunalnych

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne Korona Wrocław dzięki rozbudowanej flocie pojazdów oraz odpowiednim zezwoleniom, świadczymy usługi wywozu śmieci komunalnych. Zasady odbioru i gospodarowania odpadami są ściśle regulowane przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczą one wszystkich budynków zamieszkałych. Niektóre gminy na podstawie uchwał wzięły także na siebie obowiązek gospodarowania śmiechami z nieruchomości niezamieszkałych, czyli np. przedsiębiorstw lub zakładów produkcyjnych. Niestety nie wszystkie gminy objęły budynki niezamieszkałe taką uchwałą.

Dlatego w naszej ofercie znalazła się także usługa odbioru odpadów komunalnych. Wspólnie z klientem możemy ustalić indywidualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Mogą to być zarówno odpady zmieszane, jak i surowce selektywne. Zajmujemy się także odbiorem odpadów zielonych i bioodpadów.
Podpisując z państwem umowę, bierzemy pełną odpowiedzialność za odbierane odpady komunalne. Świadczymy także pomoc i doradztwo w zakresie odbioru śmieci.

 

Gospodarowanie surowców wtórnych

Odbiór odpadów komunalnych to nie jedyne usługi, które możemy zaoferować Państwa przedsiębiorstwu. Specjalizujemy się także w zbiórce surowców wtórnych, m.in. metali, drewna, makulatury oraz folii. Odbierzemy je od Państwa i przekażemy do dalszej obróbki, dzięki czemu będą mogły być ponownie wykorzystane. Warto pamiętać, że zgodnie z uchwałą Rady Ministrów o gospodarowaniu surowcami wtórnymi, obowiązek zarządzania surowcami spoczywa na przedsiębiorstwie, w którym te odpady się znajdują. Po ich odbiorze przez pojazdy Korony odpowiedzialność ta przechodzi na nas.

 

Wywóz gruzu i ziemi

Wielokrotnie przedsiębiorstwa oraz klienci indywidualni podczas przeprowadzania prac budowlanych gromadzą duże ilości gruzu i ziemi, które zalegają na placach budowy. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych i budowlanych, warto skontaktować się z nami i ustalić harmonogram wywozu odpadów zmieszanych, gruzu i ziemi.

W naszej flocie posiadamy specjalistyczne kontenery i auta, które pozwolą na szybką obsługę remontowanych obiektów. Posiadamy kontenery o pojemności od 7 m3. Właściciel nieruchomości może sam obliczyć pojemność odpowiedniego kontenera lub skontaktować się z nami w celu ustalenia optymalnego rozmiaru. Po podjęciu decyzji nasza firma zobowiązuje się do podstawienia pojemników na gruz o wybranej objętości i ich regularnego opróżniania.

Po odbiorze gruz jest poddawany częściowemu recyklingowi, a pozostała część materiału ulega utylizacji. Odbiór przez wyspecjalizowane firmy gruzu oraz odpadów zmieszanych powstałych w wyniku prowadzenia prac remontowo — budowlanych jest najbezpieczniejszym dla środowiska sposobem ich utylizacji. Jest także wygodnym rozwiązaniem z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, w tym firm deweloperskich.

 

Skontaktuj się z nami

Usługi wywozu odpadów komunalnych, surowców wtórnych oraz gruzu oferujemy klientom indywidualnym, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz dużym zakładom przemysłowym. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta w celu omówienia szczegółów współpracy. Gwarantujemy profesjonalizm oraz pomoc merytoryczną.

Nasza flota pojazdów specjalistycznych pomoże Państwu uporać się z odpadami komunalnymi oraz surowcami wtórnymi, których odbiór i magazynowanie jest ściśle regulowane przez przepisy prawa. Po odbiorze od Państwa odpadów bierzemy za nieodpowiedzialność, dbając przy tym o ochronę środowiska naturalnego.


Chcesz zlecić odbiór i wywóz odpadów?

Skontaktuj się z nami

Wynajem kontenerów

695 597 000

693 917 770