Czyszczenie separatorów ropopochodnych i dbanie o środowisko – Certyfikaty

PieczątkaOdpowiednie kwalifikacje

Firma Korona to nie tylko uznany partner w zakresie odbioru odpadów przemysłowych, budowlanych i wielkogabarytowych, ale także firma, która zajmie się transportem odpadów niebezpiecznych, a następnie ich unieszkodliwianiem. Wszystkie działania prowadzimy w zgodzie z ogólnie przyjętymi normami, by na przykład podczas czyszczenia separatorów czy czyszczenia kanalizacji przemysłowych nie szkodzić naszemu środowisku. Przez lata weszliśmy w posiadanie między innymi certyfikatów Zintegrowanego Systemu Zarządzania: jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 i zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001: 2005. Gwarantujemy profesjonalizm na każdym kroku. Zachęcamy do sprawdzenia zdobytych przez nas certyfikatów.
Posiadamy również decyzję na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wrocław.