Poznaj z nami najważniejsze zasady segregowania śmieci

Śmieci to ogromny problem. Organizacje ekologiczne podają, że na świecie każdego roku wytwarzanych jest przeszło 2 miliardy ton odpadów stałych. Niestety – co najmniej ⅓ tych odpadów nie jest zagospodarowanych w sposób przyjazny dla środowiska. Dlatego znaczenie segregacji odpadów stale rośnie. Jak prawidłowo segregować śmieci, aby nie zwiększać tych liczb? Sprawdź, czy znasz zasady segregowania śmieci.

 

Dlaczego warto segregować śmieci?

Segregacja odpadów to ich sortowanie w celu ułatwienia recyklingu i dalszej utylizacji. W ten sposób ograniczamy zużywanie surowców pierwotnych, chronimy zasoby naturalne, oszczędzamy energię i chronimy środowisko. Od razu widać, że segregacja odpadów daje nam możliwość wpłynięcia na przyszłe losy Ziemi.

Zasady segregowania odpadów ułatwiają zrozumienie, jak zmniejszyć ich ogólną ilość i jak zidentyfikować przedmioty, które można poddać recyklingowi. Niewłaściwa segregacja śmieci skutkuje ich wymieszaniem na wysypiskach w taki sam sposób, w jaki zostały wymieszane w śmietnikach przydomowych. Odpady, takie jak resztki żywności, papier i odpady płynne, mogą się mieszać i rozkładać, spływając do gleby i uwalniając szkodliwe gazy do atmosfery.

 

Co to są odpady komunalne?

Odpady komunalne to odpady z gospodarstw domowych zwykle wytwarzane w środowisku mieszkalnym. Są związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Wyróżnia się 4 grupy odpadów komunalnych:

  • Grupa I to surowce wtórne niekonsumpcyjne (papier, przedmioty z tworzyw sztucznych, szkło, metale oraz tekstylia).
  • Grupa II to odpady organiczne (biodegradowalne), czyli resztki pożywienia.
  • Grupa III to odpady paleniskowe z ogrzewania gospodarstw domowych (nie są surowcami wtórnymi).
  • Grupa IV to głównie pozostałości z porządkowania domostw (np. chemia gospodarcza).

 

Kolory koszy na śmieci – co oznaczają?

Segregowanie odpadów ułatwią Ci oznaczone kolorami kosze do gospodarowania odpadami – wyraźnie rozróżniają, które kosze są używane dla każdego rodzaju odpadów.

 

Segregowanie śmieci


Do końca czerwca 2022 roku wdrożony zostanie Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO), który wymaga dostosowanie kolorów koszy na śmieci:

  • odpady bio (czarny),
  • papier (niebieski),
  • szkło (zielony),
  • metale i tworzywa sztuczne (żółty),
  • odpady komunalne zmieszane (czarny).

 

Pojemnik czarny – odpady zmieszane

Dużą część odpadów komunalnych stanowią śmieci zaliczane do odpadów zmieszanych. Najprościej mówiąc, to śmieci, które nie posłużą już do odzyskania surowców i nie można ich rozdzielić do koszy na odpady segregowane.

Do czarnego pojemnika na odpady zmieszane wrzucamy: paragony, zużyte pieluchy jednorazowe, chusteczki i ręczniki papierowe, resztki po przygotowaniu mięsa, a także resztki niewykorzystanej żywności typu jogurty. Co ważne, trafić tutaj również powinny opakowania szklane i plastikowe pokryte tłuszczem. Uwaga, do kosza na odpady zmieszane nie powinny trafiać odpadki warzywne (to bioodpady) ani odpady zielone (po pracach w ogródku).

 

Pojemnik zielony – szklane opakowania

Recykling szkła jest jednym z najkorzystniejszych ekonomicznie i ekologicznie procesów recyklingu. Produkty uzyskane w ten sposób zachowują wszystkie oryginalne właściwości i jakość. Jednak nie każdy przedmiot ze szkła można przetopić. Różne temperatury topnienia i składy sprawiają, że niektóre szkła nie nadają się do recyklingu (np. szkło okienne, żarówki, szklanki).

Jakie szkło powinno trafić do zielonego kosza? Butelki szklane – jasne i kolorowe, słoiki do przechowywania żywności (bez metalowych pokrywek), szklane pojemniki na kosmetyki itp.

 

Dzieci

 

Pojemnik niebieski – papier

Papier jest surowcem wysoce przetwarzalnym – można go poddać recyklingowi nawet 4 razy. Co prawda nie będzie on już tak gładki i śnieżnobiały jak przy pierwszym użyciu (włókna celulozy stopniowo tracą na jakości), jednak nadal może mieć wiele zastosowań.

Do niebieskiego kosza powinny trafić: gazety i czasopisma, papier biurowy typu druki, broszury, ulotki, koperty, książki, czyste opakowanie kartonowe i karton.

 

Metale i tworzywa sztuczne

Metal doskonale nadaje się do recyklingu, szczególnie stal i aluminium, ponieważ zachowują swoje właściwości pomimo licznych cykli ponownego przetwarzania. Jest to szczególnie ważne w produkcji aluminium, w której wykorzystuje się nieodnawialny pierwiastek – boksyt. Około 75% wyprodukowanego do tej pory aluminium pozostaje w obiegu.

Do żółtego kosza powinny trafić: metalowe nakrętki, puszki po konserwach, aluminiowe puszki po napojach, folia aluminiowa.

Pamiętaj, że metal i plastik trafiają do tego samego pojemnika. Tworzywa sztuczne stanowią co prawda zaledwie 7% wszystkich odpadów, jednak ich objętość zajmuje aż 30% powierzchni składowiska. Na szczęście jesteśmy w stanie przetworzyć tworzywa sztuczne na granulat do ponownego użycia. Po recyklingu popularny plastik staje się materiałem do wytwarzania bardzo dużej liczby przedmiotów.

Do tego kosza wrzucić możesz: butelki PET (pamiętaj, aby je zmiażdżyć), kartony po mleku i soku, jednorazowe torby na zakupy i torby foliowe, plastikowe kubki i opakowania na żywność.

 

Odpady budowlane

Pozostałości po remoncie i odpady wielkogabarytowe należy składować w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Niestety wciąż są osoby, które zostawiają elementy budowlane, farby czy zaprawy w ogólnodostępnych składowiskach lub, co gorsza w lesie. Takie postępowanie jest karalne, ponieważ odpady z miejsc budowy mogą być szkodliwe (podobnie jak zużyte baterie). Aby pozbyć się odpadów budowlanych, należy wynająć firmę specjalizującą się w wywozie tego typu śmieci. Niektóre pozostałości po remoncie odbierze lokalne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.