Udrażnianie kanalizacji metodą WUKO — najważniejsze informacje

Czyste rury bez zatorów są podstawą prawidłowo działającej instalacji kanalizacyjnej. Niestety jest to infrastruktura, która nierzadko ulega zanieczyszczeniu, a nawet zatkaniu. Aby nie dopuścić do całkowitej blokady przepływu wody i awarii, należy profilaktycznie usuwać z jej wnętrza zalegające nieczystości. Ze względu na budowę instalacji nie jest to oczywiście najprostsze zadanie, jednak pogotowie kanalizacyjne dysponuje dwiema skutecznymi metodami, które dają bardzo dobre efekty. Jedną z nich jest opisywana tu metoda ciśnieniowo-hydrodynamiczna, potocznie zwana WUKO — sprawdź, na czym polega, kiedy sprawdza się najlepiej i jakie są jej zalety.

 

Co to jest WUKO?

Skrót WUKO kryje w sobie nazwę Wytwórni Urządzeń Komunalnych, czyli polskiego przedsiębiorstwa z Łodzi, które produkuje pojazdy asenizacyjne służące do wywozu płynnych nieczystości. Te wyspecjalizowane, jezdne urządzenia są zdolne do pompowania wody pod bardzo dużym ciśnieniem i potocznie mówi się o nich: pojazd typu WUKO.

WUKO stało się też potocznym określeniem całego procesu udrażniania instalacji kanalizacyjnych przy pomocy produkowanych przez Wytwórnię pojazdów (i dodatkowego osprzętu w postaci węży, rur i dysz).

 

Kiedy należy przeprowadzić czyszczenie kanalizacji?

Udrażnianie rur kanalizacyjnych jest konieczne nie tylko w przypadku całkowitego zatkania ich przez osad naniesiony wraz z przepływającą wodą i ściekami. Specjaliści zalecają regularne czyszczenie instalacji, które mają tendencję do zapychania się nawet raz do roku.

Co powoduje niedrożna kanalizacja?

W odpływie zaczyna gromadzić się woda, ponieważ przytkane rury mają trudności z odprowadzeniem jej. Może temu towarzyszyć również nieprzyjemny zapach.

Przyczynami powstawania zatorów w kanalizacji są najczęściej:

 • nieprawidłowe spadki, które uniemożliwiają swobodny przepływ wody,
 • źle dopasowane do poziomu i natężenia eksploatacji średnice rur,
 • błędne użytkowanie i wykorzystywanie rur w instalacjach kanalizacyjnych do utylizacji odpadków.

Nowoczesna, prawidłowo poprowadzona, wykonana i użytkowana kanalizacja nie powinna wymagać czyszczenia.

 

Dostępne metody udrażniania rur

Wezwane do awarii czy sprowadzone profilaktycznie pogotowie kanalizacyjne może zdecydować się na:

mechaniczne czyszczenie kanalizacji przy pomocy elektrycznej spirali ze specjalnie dobraną końcówką,
proces czyszczenia kanalizacji wysokim ciśnieniem, czyli metodą WUKO.
Oba sposoby są bardzo skutecznymi narzędziami w rękach fachowca, a ich wybór jest najczęściej poprzedzony monitoringiem i inspekcją rur oraz podyktowany miejscem prowadzenia prac.

 

Czyszczenie kanalizacji metodą WUKO — na czym polega?

Udrażnianie rur metodą ciśnieniowo-hydrodynamiczną wykorzystuje pojazdy WUKO, do których podłącza się wąż ze specjalistyczną głowicą i dyszą. Pracownicy pogotowia kanalizacyjnego dopasowują je do wielkości rur i specyfiki zanieczyszczeń.

Tak przygotowany osprzęt wprowadza się do wnętrza instalacji kanalizacyjnej. Pod wpływem pompowanej przez wąż wody, zatory zostają wypłukane do studni rewizyjnej, a dalej wpompowane do zbiornika samochodu WUKO.

Cały proces ze względu na swój bezinwazyjny charakter ma szereg zalet i właściwie żadnych minusów.

 

Śmieciarka

 

Metoda WUKO — zalety

Wśród zalet stosowania metody ciśnieniowo-hydrodynamicznej można wyróżnić:

 • wysoką skuteczność niezależną od wielkości rur czy poziomu ich zamulenia,
 • brak szkodliwości względem środowiska — do czyszczenia sieci pod ciśnieniem nie wykorzystuje się żadnych środków chemicznych,
 • uniwersalność — WUKO znajduje swoje zastosowanie podczas udrażniania zarówno sanitarnych instalacji, jak i kanalizacji deszczowych.

Przeczytaj, co dokładnie można udrożnić przy pomocy opisywanej metody.

 

Co można wyczyścić metodą WUKO?

WUKO wykorzystuje się najczęściej do czyszczenia kanalizacji na zewnątrz budynków, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by wykonać nią również udrażnianie kanalizacji wewnętrznej. Przyczynia się do tego zarówno budowa sprzętu, możliwość dopasowania wyposażenia pod rozmiar rur, jak i brak jakichkolwiek środków żrących wykorzystywanych do przywracania drożności.

Metoda WUKO zapewnia efektywne udrażnianie:

 • wszelkiego rodzaju rur,
 • pionów i poziomów,
 • wpustów ulicznych i podejść,
 • przepompowni,
 • studni,
 • kolektorów ściekowych.

Rodzaje zanieczyszczeń, które nie stanowią żadnego problemu dla urządzeń WUKO to między innymi:

 • tłuszcz,
 • piach,
 • kamienie,
 • odpadki z gospodarstwa domowego,
 • osady wapienne,
 • gałęzie i korzenie.Udrażnianie rur metodą WUKO — krótkie podsumowanie

Metoda WUKO to potoczna nazwa udrażniania instalacji kanalizacyjnych z użyciem pojazdu o tej samej nazwie, który usuwa zanieczyszczenia z wnętrza rur, przy pomocy wody pompowanej pod bardzo wysokim ciśnieniem.

Czyszczenie kanalizacji metodą WUKO to ekologiczny i skuteczny sposób na usunięcie nawet najbardziej opornych zatorów.

Największą zaletą metody jest jej uniwersalność, która pozwala na rozwiązanie problemu niemal we wszystkich rodzajach instalacji. Najczęściej wykorzystuje się ją jednak dla sieci zewnętrznych.