Jak często czyścić separatory tłuszczu?

Separatory tłuszczu to ważna składowa każdego systemu oczyszczania ścieków. Za ich czystość i właściwe funkcjonowanie przyjazne środowisku odpowiadają właściciele firm, na których ciąży nakaz zaopatrzenia się w separatory. Obowiązek ten nakłada na nich ustawa z dn. 7 czerwca 2001 roku. Aby dowiedzieć się, kto, jak często oraz w jaki sposób musi czyścić separatory tłuszczu, przeczytaj poniższy artykuł.

Kto i kiedy powinien wykonać czyszczenie separatora tłuszczu?

Każdy właściciel posiadający separator tłuszczu zobowiązany jest do utrzymywania go w czystości. Sam obowiązek posiadania separatora dotyczy firm, których skutkiem prowadzonych przez nie działalności jest produkcja odpadu w postaci tłuszczów i olejów. Są to m.in.:

  • lokale gastronomiczne,
  • zakłady mięsne i piekarnie,
  • hotele,
  • szpitale.

Czyszczenie separatorów tłuszczu może wykonywać wyłącznie uprawniona do tego firma posiadająca specjalne zezwolenia właściwych organów ochrony środowiska. Czynność tę należy wykonać minimum raz w miesiącu, choć częstotliwość tej usługi powinna być dostosowana do ilości produkowanych odpadów – warstwa tłuszczu nie może bowiem przekraczać 20 cm.

Dlaczego czyszczenie separatora tłuszczu jest tak ważne?

Zajmując się czyszczeniem separatorów w Opolu, doskonale wiemy, jak ważne są dzisiaj kwestie ekologii, a proces ten ma na celu właśnie ochronę środowiska. Dzięki separacji tłuszczu proces oczyszczania ścieków jest bardziej efektywny, a sam odpad właściwie zutylizowany przez wykwalifikowaną firmę. Drugą istotną kwestią jest również poprawne działanie instalacji kanalizacyjnej, co byłoby niemożliwe bez stałego nadzoru poziomu odseparowanych tłuszczów. Czyszczenie separatorów zapobiega bowiem zarastaniu przewodów oraz zabezpiecza przed powstawaniem korozji rur żeliwnych.