Jak dbać o domową kanalizację – 3 wskazówki

Zapewnienie poprawnego działania instalacji kanalizacyjnej to przede wszystkim ochrona zdrowia Twojej rodziny. Dbanie na bieżąco o rury kanalizacyjne i odpływy zapobiegnie kosztownym awariom i zapewni długą żywotność inwestycji. Ważna jest również umiejętność rozpoznawania sygnałów, które mogą wskazywać, że system kanalizacyjny ulega awarii lub wymaga naprawy. Co możesz zrobić, aby upewnić, że domowa kanalizacja działa właściwie? Jakich błędów unikać, by pogotowie kanalizacyjne nie było częstym gościem na Twoim podwórku?

 

Jak mogę stwierdzić, że moja przydomowa oczyszczalnia ścieków nie działa prawidłowo?

Jeśli masz szambo lub urządzenie do oczyszczania wtórnego, regularnie sprawdzaj, czy nic nie budzi Twojej czujności. Jeśli zauważysz którykolwiek z poniższych sygnałów, wezwij pogotowie kanalizacyjne:

  • Cofanie się nieczystości z kanalizacji do domu, utrudniony przepływ wody.
  • Zapach ścieków na zewnątrz domu, szczególnie jeśli jest bardziej wyczuwalny po wlaniu dużej ilości wody do kanalizacji, kilku wsadach prania.
  • Nieprzyjemne zapachy połączone z gąbczastym rozmokniętym nalotem w miejscu, gdzie znajduje się kanalizacja. Może to być spowodowane wypychaniem wody i odpadów na poziom gruntu lub w jego pobliżu. Wspomniane obszary często mają bardziej zieloną trawę niż inne części podwórka.
  • Zalegająca woda lub wydostawanie się wody są wskaźnikiem awarii jednej lub więcej części systemu. Sygnałem alarmowym powinna być czarna lub szara wydzielina z rury odprowadzającej.

Dowiedz się, jak funkcjonuje typ kanalizacji, którą zainstalowałeś, gdy działa poprawnie (dźwięki, zapach, kolor). Jeśli zauważysz jakikolwiek niepokojący objaw, skontaktuj się z wykonawcą lub wezwij pogotowie kanalizacyjne.

 

Jak dbać o domową kanalizację?

Upewnij się, że do toalet, zlewów i odpływów wyrzucasz wyłącznie odpowiednie odpady
Domowa kanalizacja jest zaprojektowana do przetwarzania odchodów, papieru toaletowego (ale nie rolek po papierze toaletowym!) oraz zużytej wody z gospodarstwa domowego. Do wylewania do kanalizacji nie nadają się substancje oleiste, takie jak tłuszcze i oleje kuchenne, tłuszcz zwierzęcy, zepsute mleko, resztki jedzenia, fusy z kawy i tworzywa sztuczne. Koniecznie zadbaj, aby do kuchennego zlewu nie dostawały się odpady, które mogłyby zakłócić drożność rur (np. resztki jedzenia).

Nie wolno wrzucać do kanalizacji ręczników papierowych, artykułów higienicznych, nawilżanych chusteczek dla niemowląt (nawet jeśli są oznaczone jako „do spłukiwania”, mogą spowodować zablokowanie rur i uszkodzenie instalacji kanalizacyjnej), farb i substancji chemicznych pochodzących np. z nawożenia ogrodu.

 

Odtykanie zatkanego zlewu

 

Dbaj o regularną konserwację

Rury kanalizacyjne, jak i całą kanalizację należy regularnie kontrolować. Daje to gwarancję jej poprawnego działania, co z kolei pozwala na zapobieganie tworzeniu się zatorów. Regularnie serwisując system, możesz zidentyfikować drobne problemy, zanim się nasilą, unikając awarii i kosztownych napraw.

 

Używaj właściwych środków czystości i środków udrażniających

Zadbaj o to, aby w domu używać produktów biodegradowalnych i bezpiecznych o niskiej zawartości sodu i fosforu. Unikaj wylewania do kanalizacji wybielaczy, chloru i produktów antybakteryjnych. Aby wykonywać profilaktyczne udrażnianie rur na bieżąco, możesz skorzystać ze specjalnie do tego przeznaczonych środków. Żel lub granulki do udrażniania rur zawierają wodorotlenek sodu oraz anionowe środki czynne, które skutecznie likwidują zalegający brud, włosy oraz złogi kamienia. Są to substancje silnie żrące, które nie powinny mieć kontaktu z instalacją wykonaną z aluminium.

 

Dlaczego utrzymanie domowej instalacji kanalizacyjnej w dobrym stanie jest tak ważne?

Oczyszczanie ścieków składa się z połączenia procesów, które usuwają, zabijają lub dezaktywują dużą część zanieczyszczeń i organizmów chorobotwórczych w ściekach. Awaria systemu odprowadzania nieczystości może spowodować gromadzenie się nieczystości na powierzchni ziemi, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla domowników i zwierząt domowych.

Są też idealnym miejscem do rozmnażania się much, komarów i innych nosicieli chorób. Niesprawna kanalizacja może zanieczyszczać wody gruntowe, które mogą następnie skazić pobliskie źródła wody (strumienie, stawy, rzeki) i studnie pitne, a to jest łamanie przepisów regulowanych przez polskie prawo.

Inne ważne powody, dla których warto dbać o swój system:

Pieniądze — niedostateczna konserwacja kanalizacji jest częstą przyczyną jej awarii. Rutynowe kontrole i konserwacja zapobiegawcza systemu wymaga bardzo niewielkich kosztów w porównaniu z kosztami naprawy i wymiany całego systemu kanalizacyjnego.

 

Szambo


Obniżenie wartości nieruchomości – awarie systemu kanalizacyjnego obniżają wartość nieruchomości i przyczyniają się do obniżenia atrakcyjności miejsc takich jak rzeki, jeziora czy stawy, które wykorzystywane są do działalności komercyjnej lub rekreacyjnej.

 

Obowiązek nadzoru nad instalacją kanalizacyjną

Użytkowanie instalacji w domach jest regulowane przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Reguluje ono m.in. obowiązek przeprowadzania okresowych inspekcji, podczas których szczególną uwagę zwraca się na szczelność i drożność systemu. Trzeba być świadomym, że dopuszczenie do rozszczelnienia instalacji kanalizacyjnej wiąże się nie tylko z zalaniem domu, ale również z nałożeniem ustawowej kary.