Czyszczenie separatorów ropopochodnych a polskie prawo

Czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych to spore wyzwanie dla współczesnej gospodarki, a jednocześnie kluczowy element ochrony środowiska. W Polsce obowiązują konkretne przepisy prawne odnoszące się do tego typu usług, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniej jakości pracy.

Jakie przepisy odnoszą się do czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych?

Szczegółowe regulacje dotyczące czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych zawarte są w kilku aktach prawnych. Do najważniejszych należą:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje do magazynowania, przesyłania i uzdatniania substancji ropopochodnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1817).
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych oczyszczalni ścieków i kanalizacji (Dz.U. z 2010 r., poz. 109),

W tych dokumentach można znaleźć konkretne wymagania dotyczące konstrukcji, eksploatacji, a także czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych oraz inne istotne aspekty prawne.

Kto może świadczyć usługi czyszczenia separatorów ropopochodnych?

Aby móc świadczyć usługi z tego zakresu, trzeba spełniać szereg kryteriów. Nasza firma działa z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce prawa i posiada wszelkie niezbędne do tego uprawnienia, dlatego świadczymy usługi czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych we Wrocławiu i okolicach, wykonując wszystkie czynności z dbałością o wysoką jakość i ochronę środowiska. Potwierdzeniem tego są zdobyte przez nas certyfikaty: Zintegrowanego Systemu Zarządzania: jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 i zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001: 2005.