> Bezpieczny-wywoz-odpadow

Bezpieczny wywóz odpadów

Zapewniamy sprawny odbiór odpadów i ich bezpieczny transport i unieszkodliwienie zgodne z obowiązującymi normami odpadów. Wszelkie usługi świadczymy w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania, posiadamy certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania: jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 i zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001: 2005.